BHV trainingen

Bedrijfshulpverlener (BHV)

Door middel van de Arbowetgeving heeft de Nederlandse Overheid aan organisaties de verplichting opgelegd om medewerkers een zogenaamde BHV-training te laten volgen.

Doel

De deelnemer dient na het volgen van de training in staat te zijn de vier hoofdtaken van de bedrijfshulpverlener te kennen en in praktijk te kunnen brengen. Deze taken zijn:

 • Het verlenen van eerste hulp binnen drie minuten na de eerste melding
 • Het bestrijden van een beginnende brand vier minuten na de eerste melding
 • Het evacueren van personeel en bezoekers uit het bedrijf
 • Contact kunnen onderhouden met de professionele hulpdiensten
Opleiding

De basistraining duurt één dag in combinatie met een E-learning waarin de onderwerpen worden behandeld die tot de hoofdtaken van de bedrijfshulpverlener worden gerekend. De EHBO handelingen en de onderdelen brand, ontruiming en communicatie komen aan de orde.
De herhalingstraining duurt ook één dag. Gedurende deze dag worden jaarlijks variërende onderwerpen, welke noodzakelijk zijn om de vaardigheden op peil te houden, behandeld. Eén dagdeel worden de levensreddende eerste handelingen herhaald en één dagdeel worden de onderdelen brand, ontruiming en communicatie weer opgefrist.

Lesstof

De lesstof bestaat uit:

 • Het herkennen van een levensbedreigende situatie en het toepassen van de juiste hulp om de situatie te stabiliseren
 • Het inschatten van een incident en de gevolgen ervan, alsmede het alarmeren van de hulpdiensten
 • Het herkennen van brand(gevaar) en het bestrijden ervan met behulp van kleine blusmiddelen.
Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist om aan de basistraining deel te nemen. Om aan de herhalingstraining deel te nemen dient men over een geldig BHV-diploma te beschikken.

Locatie

DeltaSafe Groep in Amsterdam of in-company (meer dan 12 deelnemers).

Waarom kiest u voor DeltaSafe Groep?

Als ondernemer wilt u dat bezoekers en klanten zich veilig voelen in uw bedrijf. Onze beveiligingsadviseurs maken een op maat gemaakt advies voor uw onderneming.

Doordat we ruim 25 jaar ervaring hebben in de veiligheidssector, kunnen wij de beveiliging van uw bedrijf volledig uit handen nemen. Zodat u zich kunt richten op de bedrijfsvoering. Dit doen we door onder andere trainingen aan te bieden, beveiligingssystemen te leveren en beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Wij doen alles voor uw veiligheid.

Andere diensten van DeltaSafe Groep

Neem contact met ons op over BHV trainingen

  Naam: Jolanda Gieling

  Tel: 020 6328835

  opleidingen@deltasafegroep.nl


  -