1. DELTASAFE GROEP
Als betrokken en innovatieve dienstverlener zijn wij dagelijks in ontwikkeling om onze klanten een comfortabel veiligheidsgevoel te bieden. DeltaSafe Groep kan complete beveiligingsoplossingen organiseren voor ondernemingen, instellingen, projecten en individuen waarbij kwaliteit en oog voor detail centraal staan. Wij ondersteunen onze klanten graag met praktische adviezen en reële voorstellen.

2. INTEGRITEIT

2.1. MEDEWERKERS
Een medewerker van DeltaSafe Groep is betrouwbaar en kan daardoor zelfstandig opereren op het terrein van de klant. DeltaSafe Groep sluit geen compromissen wanneer het op integriteit aan komt. Integriteit omvat binnen DeltaSafe Groep dat men vrij zijn mening kan uiten, dat men onregelmatigheden of een zaak meldt en dat men geen informatie achterhoudt. Wanneer een werknemer een onregelmatigheid of een zaak meldt, bezorgt hij of zij ons de informatie die we nodig hebben om deze situatie te verhelpen We moedigen onze werknemers aan hun bezorgdheden te melden bij hun manager en of HR-vertegenwoordiger.
Als een werknemer zich niet houdt aan de gemaakt afspraken met betrekking tot de regels van ons integriteitsbeleid dan zullen wij gepaste maatregelen nemen, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten.

2.2. INTEGRITEITRICHTLIJNEN DELTASAFE GROEP
Onze medewerkers stellen het belang van de opdrachtgever, boven eigen belang
Onze medewerkers rapporteren juist en correct
Onze medewerkers houden zich aan afspraken
Onze medewerkers staan mensen fatsoenlijk te woord
Onze medewerkers nemen klachten serieus
Onze medewerkers regelen in functie geen kortingen op goederen of diensten
Onze medewerkers mijden risicovolle contacten ook in de privésfeer
Onze medewerkers melden alle betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten bij de leiding
Onze medewerkers bewaren geheimen
Onze medewerkers misbruiken informatie niet

2.3. INTEGRITEITSRISICO’S BEPERKEN
Het integriteit concept van DeltaSafe Groep bestaat uit een achtergrondonderzoek door de korpschef van de politie, een integriteits- en persoonlijkheidstest en een aanvullend interview.
Voorbeelden van vragen over integriteit tijdens het sollicitatiegesprek:
Heb je in je werk wel eens je principes moeten loslaten? Waarom gebeurde dat? Waar ligt voor jou de grens?
Is het de afgelopen tijd voorgekomen dat je een afspraak niet na kon komen? Hoe heb je toen gehandeld? Hoe reageerde(n) degene(n) met wie je de afspraak had?
In de procedure “Selectie procedure ”staan meerdere voorbeelden.

3. INTEGRITEIT

3.1. PRIVACY BELEID SITES
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van DeltaSafe Groep. U dient zich ervan bewust te zijn dat DeltaSafe Groep niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
DeltaSafe Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

3.2. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DeltaSafe Groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

3.3. COMMUNICATIE
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DeltaSafe Groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

3.4. COOKIES
Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om inzicht te krijgen in onze klanten.

3.5. DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

3.6. DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

3.7. VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

3.8. VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:


-