Recherche

Ongeoorloofd handelen

Ondervindt uw bedrijf schade door diefstal of fraude? Dan wilt u daar natuurlijk tegen optreden. Om te beginnen moet u zeker weten dat uw verdenking terecht is. Zonder dat er vervelende berichten uitlekken. In dat geval kunt u een beroep doen op de rechercheurs (met POB-vergunning) van DeltaSafe Groep. Zij onderzoeken ongeoorloofd handelen van of tegen bedrijven, instellingen en overheden. Daarbij maken zij – afhankelijk van de situatie en uw wensen – gebruik van onder meer observatie, analyse van administraties en camerabewaking. Groot voordeel is dat u zelf de regie in handen houdt en niet meteen politie of justitie hoeft in te schakelen. De integriteit van DeltaSafe Groep waarborgt dat het bedrijfsgeheim aan u blijft voorbehouden.

Oud Politie medewerkers en rechercheurs
  De recherchetak van Deltasafe Groep wordt geleid door oud politiemedewerkers en rechercheurs. Met hun ruime ervaring is het mogelijk om diverse situaties goed te onderzoeken. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende zaken,

 • Het onderzoeken van handelingen in strijd met concurrentiebedingen, relatiebedingen, geheimhoudingbepalingen;
 • het onderzoeken van gedragingen in strijd met ziekteverzuimbepalingen en/of andere vormen van werkverzuim;
 • het uitvoeren van handelingen in het kader van achtergrondonderzoeken (backgroundscreening);
 • het traceren van vermiste personen en/of goederen en/of debiteuren;
 • het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor degene die alimentatieplichtig is;
 • het onderzoeken van allerlei soorten van fraude (zoals verzekeringsbedrog, declaratiefraude, oplichting en corruptie)
 • het onderzoeken van laakbare handelingen door werknemers in de arbeidsverhouding (zoals diefstal, verduistering, misbruik van bedrijfsmiddelen en -faciliteiten
 • Het onderzoeken van onbevoegd uitoefenen van nevenfuncties en handelen of nalaten in strijd met gedragscodes of contractuele verplichtingen).
 • Uiteraard is het ook mogelijk om andere zaken te onderzoeken. In een persoonlijk gesprek leggen wij graag de mogelijkheden uit.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het recherchewerk van DeltaSafe Groep? Neem dan contact met ons op.

Contact