Ontruimingsoefeningen

Iedere organisatie is verplicht elk jaar een ontruimingsoefening te houden. Deltasafe Groep organiseert en ondersteunt op basis van haar eigen expertise in de uitvoering van ontruimingsoefeningen.

Een ontruimingsoefening is bedoeld om uw medewerkers te trainen in hoe zij het pand via een korte weg en op een veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan dienen te verlaten. Deltasafe Groep bekijkt tijdens de oefening of de ontruiming op de meest veilige en snelle wijze verloopt en waar verbeteringen in het ontruimingsplan kunnen worden aangebracht.

De ontruimingsoefening gaat uit van een vooraf geschreven ontruimingsplan. Een ontruimingsplan beschrijft precies wat er in geval van nood moet gebeuren om de mensen veilig uit het gebouw te krijgen.

Deltasafe Groep heeft ruime ervaring met het opstellen en controleren van ontruimingsplannen. Wij komen graag bij u langs om uw specifieke situatie te beoordelen.

Deltasafe Groep neemt de norm NEN 8112 als richtlijn voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Contact

Wilt u meer informatie over de brand en ontruimingssystemen van DeltaSafe Groep? Neem dan contact met ons op.