Brand- en ontruimingssystemen

Brandmeldsystemen

Met een brandmeldsysteem kunt u levens redden en versterkt u het gevoel van veiligheid voor de gebruikers. Voorwaarde is wel dat het systeem betrouwbaar en volledig ingericht is voor het specifieke gebouw en de gebruikskenmerken.
Wij leveren een breed scala aan hoogwaardige en innovatieve systemen voor branddetectie. Voor zowel kleine als grote projecten, van een enkele detector tot complete netwerken. Ons leveringspakket bestaat onder meer uit adresseerbare en conventionele brandmeldsystemen conform NEN2535. We leveren ook ontruimingsalarminstallaties type A (gesproken berichten), en type B (geïntegreerd met een brandmeldsysteem) conform NEN2575. Voedingen, brandweerpanelen en kleefmagneten complementeren ons pakket.

PvE opstellen

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten door de eisende partij eenduidig in het programma van eisen (PvE) zijn vastgelegd volgens het model-PvE uit de NEN2535. Indien er sprake is van één eisende partij (brandweer, verzekeraar of eigenaar), zal een projecteringsdeskundige van DeltaSafe Systemen zorgdragen voor het opstellen van dit PvE. Onze projecteringsdeskundige zal er vervolgens voor zorgen dat het PvE mede wordt ondertekend door een verantwoordelijke van de eisende partij.

Beheerder Brandmeldcentrale

De gecertificeerde medewerkers van DeltaSafe Groep zijn gespecialiseerd in de beheerderstaken van brandmeldinstallaties. Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u gebonden aan verplichtingen in het kader van onderhoud aan de brandmeldinstallatie, daaronder valt het jaarlijks onderhoud, de maandelijkse, 4 en 8 maandelijkse beheerderstaken. Deze controles zijn volgens de norm NEN 2654-1 noodzakelijk om de veiligheid voor personen en inventaris te garanderen. Bij in gebreke blijven van deze richtlijnen kan een bedrijf de certificering van de brandmeldinstallatie kwijtraken, wat in het ergste geval kan leiden tot intrekking van de gebruikersvergunning.

De beheerderstaken in vertrouwde handen

De beheerderstaken worden door DeltaSafe Groep planmatig en gedocumenteerd uitgevoerd. Daarbij werken wij volgens wettelijke eisen en richtlijnen. Uw beheerderstaken zijn daarmee in vertrouwde handen. U bent hierdoor zeker van een intern en extern logboek, de dekking van brandweer en verzekering en de waarborg van het certificaat.

Service en onderhoud

DeltaSafe Groep beschikt over een efficiënt georganiseerde afdeling Service & Onderhoud die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is voor al uw vragen en storingen. De technici kunnen u doorgaans nog dezelfde dag helpen.

Contact

Wilt u meer informatie over de brand en ontruimingssystemen van DeltaSafe Groep? Neem dan contact met ons op.

Contact